Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității - responsabil prof. Șanta Silvia


An școlar 2016-2017

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul scolar 2015-2016 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 


An școlar 2015-2016

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul scolar 2014-2015 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 

 


An școlar 2014-2015

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul scolar 2013-2014 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici


An școlar 2013-2014

 

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Strategia CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

 

RAEI – Partea I și III - Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul scolar 2012-2013 aici

RAEI – Partea II și IV - Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul scolar 2012-2013 aici

 

 


An școlar 2012-2013

 

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Atribuții CEAC aici

Strategia CEAC aici

 

RAEI – Partea I - Raport anual de evaluare internă a unității de învățământ pentru anul scolar 2011-2012 aici

RAEI – Partea a II-a - Descrierea activităților de îmbunătățire a calității realizate aici

 

Raport de activitate CEAC sem II, 2011-2012 (resp. Șanta Silvia) aici

 

Parte din manualul calității în Școala Gimnazial㠔Grigore Silași” Beclean:

- Atribuții cadre didactice aici

- Atribuții diriginți și învățători aici

- Atribuții responsabili de comisii metodice aici

- Ghid CEAC aici

- Fișa de evaluare a lecției aici

 

Atestat privind nivelul calității oferit de Școala Gimnazial㠔Grigore Silași” Beclean - director Rus Vasile Gabriel

 

Atestat privind nivelul calității oferit de GPP ”Albă ca Zăpada” Beclean - director 2011-2012 - Șinar Cristina

 

 


An școlar 2011-2012

 

Atribuții CEAC 2011-2012 aici

Planul operațional CEAC 2011-2012 aici

Regulamentul CEAC an școlar 2011-2012 aici

Strategie CEAC - 2011-2012 aici

Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar aici

Ghid pentru aplicarea standardelor naționale de referință aici

Componența CEAC 2011-2012 aici

Raportul anual de evaluare internă a calității 2010-2011 aici