Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității - responsabil prof. Rus Mirela


An școlar 2021-2022

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2020-2021 aici

Componeneța CEAC (în curs de actualizare)

Regulament CEAC (în curs de actualizare)

Plan operațional CEAC (în curs de actualizare)

Strategia CEAC (în curs de actualizare)

Atribuții membrii CEAC (în curs de actualizare)

Lista proceduri CEAC (în curs de actualizare)

 


 

An școlar 2020-2021

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2019-2020 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 


An școlar 2019-2020

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2018-2019 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 


An școlar 2018-2019

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2017-2018 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

Atestat privind nivelul calității oferit de Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean - director Rus Vasile Gabriel

   

 


An școlar 2017-2018

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2016-2017 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 

Chestionar cadre didactice - Analiza nevoilor de formare continuă/perfecţionare aici

Chestionar de satisfacție Comitetul Reprezentativ al Părinţilor (CRP) 29.09.2017 aici și interpretarea aici

Chestionar de satisfacție părinți aici

Chestionar de satisfacție elevi aici

Chestionar elevi - Laboratoare și cabinete aici

Chestionar cadre didactice - organizare internă 1 aici interpretare aici

Chestionar cadre didactice - Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă aici interpretare aici


An școlar 2016-2017

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2015-2016 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 

Chestionar de satisfacție pentru activitățile din săptămâna ”Școala Altfel” aici

 


An școlar 2015-2016

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2014-2015 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici

 

 


An școlar 2014-2015

RAEI – Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2013-2014 aici

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

Strategia CEAC aici

Atribuții membrii CEAC aici


An școlar 2013-2014

 

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Strategia CEAC aici

Plan operațional CEAC aici

 

RAEI – Partea I și III - Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2012-2013 aici

RAEI – Partea II și IV - Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2012-2013 aici

 

 


An școlar 2012-2013

 

Componeneța CEAC aici

Regulament CEAC aici

Atribuții CEAC aici

Strategia CEAC aici

 

RAEI – Partea I - Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2011-2012 aici

RAEI – Partea a II-a - Descrierea activităților de îmbunătățire a calității realizate aici

 

Raport de activitate CEAC sem II, 2011-2012 (resp. Șanta Silvia) aici

 

Parte din manualul calității în Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean:

- Atribuții cadre didactice aici

- Atribuții diriginți și învățători aici

- Atribuții responsabili de comisii metodice aici

- Ghid CEAC aici

- Fișa de evaluare a lecției aici

 

Atestat privind nivelul calității oferit de Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean - director Rus Vasile Gabriel

 

Atestat privind nivelul calității oferit de GPP ”Albă ca Zăpada” Beclean - director 2011-2012 - Șinar Cristina

 

 


An școlar 2011-2012

 

Atribuții CEAC 2011-2012 aici

Planul operațional CEAC 2011-2012 aici

Regulamentul CEAC an școlar 2011-2012 aici

Strategie CEAC - 2011-2012 aici

Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar aici

Ghid pentru aplicarea standardelor naționale de referință aici

Componența CEAC 2011-2012 aici

Raportul anual de evaluare internă a calității 2010-2011 aici