Informații pentru profesori


An școlar 2023-2024

Componența comisiilor tehnice aici

 

 

An școlar 2021-2022

Planuri cadru, programe noi și alte documente utile aici

Ordin 3590/2016 - plan cadru V-VIII aici

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-IV aici

 

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar 2021-2022 aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2021-2022  aici
 

Portofoliul cadrului didactic aici

Portofoliul dirigintelui aici

Atribuții decidenți aici

 

 

An școlar 2020-2021

METODOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 aici, C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 (Anexa 19 la Metodologie) aici

Planuri cadru, programe noi și alte documente utile aici

Ordin 3590/2016 - plan cadru V-VIII aici

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-IV aici

 

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar 2020-2021 aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2020-2021
 

Portofoliul cadrului didactic aici

Portofoliul dirigintelui aici

Atribuții decidenți aici

 

 


An școlar 2019-2020

Planuri cadru, programe noi și alte documente utile aici

Ordin 3590/2016 - plan cadru V-VIII aici (valabile doar pentru clasa a V-a, a VI-a și a VII-a din anul școlar 2019-2020)

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-IV aici

Ordin 3638/2001 - plan cadru V-VIII aici

 

Componența comisiilor metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar 2019-2020 aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2019-2020 aici
 

Portofoliul comisiei metodice aici

Portofoliul cadrului didactic aici

Portofoliul dirigintelui aici

Atribuții decidenți aici

Program privind reducerea absenteismului şcolar aici

 

 


An școlar 2018-2019

Planuri cadru, programe noi și alte documente utile aici

Ordin 3590/2016 - plan cadru V-VIII aici (valabile doar pentru clasa a V-a şi a VI-a din anul școlar 2018-2019)

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-IV aici

Ordin 3638/2001 - plan cadru V-VIII aici

 

Componența comisiilor metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar 2018-2019 aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2018-2019 aici
 

 

Portofoliul comisiei metodice aici

Portofoliul cadrului didactic aici

Portofoliul dirigintelui aici

Atribuții decidenți aici

 

 


An școlar 2017-2018

Compendiu introductiv pentru clasa a V-a aici

Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019 aici

 

Planuri cadru, programe noi și alte documente utile aici

Ordin 3590/2016 - plan cadru V-VIII aici (valabile doar pentru clasa a V-a din anul școlar 2017-2018)

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-IV aici

Ordin 3638/2001 - plan cadru V-VIII aici

 

Componența comisiilor metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar 2017-2018 aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2017-2018 aici
 

 

Portofoliul comisiei metodice aici

Portofoliul cadrului didactic aici

Portofoliul dirigintelui aici

Atribuții decidenți aici

 

 


An școlar 2016-2017

Blogul comisiei diriginților aici

Planuri cadru, programe noi și alte documente utile aici

 

OMENCS 5739 Metodologie mobilitate personal didactic 2016 aici

Metodologie mobilitate personal didactic 2017-2018 aici

 

Ordin 3590/2016 - plan cadru V-VIII aici (valabile doar pentru clasa a V-a din anul școlar 2017-2018)

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-IV aici

Ordin 3638/2001 - plan cadru V-VIII aici

 

Componența comisiilor metodice aici

Documentele comisiei metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar 2016-2017 aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2016-2017 aici

 


An școlar 2015-2016

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2015-2016 aici

Componența comisiilor metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici


An școlar 2014-2015

 

Blogul comisiei diriginților aici

Ordin 3371/2013 - plan cadru P-II aici

Ordin 3638/2001 - plan cadru V-VIII aici

Ordin 5198/2004 - plan cadru III-IV aici

Componența comisiilor metodice aici

Documentele comisiei metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

Structura anului școlar aici

Organizarea şi desfăsurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2014-2015 aici

 

Comisie metodică ”Limbă și comunicare” - Lectie deschisă: Limba engleză, cls.a VI-a B, prof. Alina Morar


An școlar 2013-2014

Componența comisiilor metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

 

ORDIN Nr. 5451 din data: 12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 aici

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 aici

 

Activitate extrascolară, interdisciplinară a comisiilor metodice Om si societate - Arte si tehnologii, prilejuită de ziua Europei. Prof. Santa Sivia, Horoba Roxana și prof. dr. Dănilă Ligia

 

Comisia metodică a diriginților - resp. Szakacs Eva - ”Ce profesiune să-mi aleg” - cls. a VIII-a C, dirig. Arpăștean Dorina

 

Comisia metodică ”Om și societate” - Tema întâlnirii : ”Autoritățile Statului român” - Lecție la Cultură civică - cls.VII-a B, prof.Conea Liviu

 

Comisiile metodice ”Om și societate” și ”Limbă și comunicare” - Tema întâlnirii : ”Femeia în politica și cultura românească interbelică” - cls.VII-a C, prof.dr.Ligia Dănilă

 

Comisia metodică a diriginților - ”Crăciunul la români” - cls. a VI-a A, dirig. Mihai Ionela

 

Comisia metodică a educatoarelor de la G.P.P. ”Albă ca Zăpada” - responsabil Vîrtic Ecaterina - tema activității ”E MARE SARBATOARE!” - activitate demonstrativa, educatoare: Pop Angela, Strungaru Maria

 

Comisia metodică a educatoarelor de la G.P.N. ”1 Iunie” - responsabil Algeorge Cătălina, prof. metodist Iuănuțiu Narcisa Mihaela - tema activității ”Sunt pui de românaș” - grupa mare, prof. înv. preșc. Costin Gabriela

 

Inaugurarea Cabinetului de istorie cu Comisia metodică ”Om și societate” - Tema: ”Sfinții îngeri” - prezentare power-point - prof.Văran Floarea și ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” - prezentare power-point elevii Rodilă Andrei și Felecan Cătălin cls.VII-a C

 

”Eu și colegii mei” - Autocunoaștere;  Activitate în cadrul  ~Comisiei metodice a diriginților~ Clasa a VIII-a D, dirig. Cora Emilia

 

Comisie metodică- învăţători, responsabil înv. Raveca Moldovan

Tema: "Metode interactive de grup": -prezentare  powerpoint - înv Livia Rician

                                                     -referat - înv. Ileana  Cristea

                                                     -proiect didactic, cls. a II-a - înv. Viorica  Cotuţiu

 

 

Comisia metodică ”Limbă și comunicare” - responsabil Szasz Carmen - Lecție deschisă prof. Zăgreanu Radu Ioan ”Cartea, obiect cultură”

 


An școlar 2012-2013

Ordin 5755/17.09.2012 privind aprobarea planului cadru pentru învățământul primar aici

Anexa Ordin 5671/10.09.2012 PRIVIND STUDIUL ÎN LIMBA MATERNĂ ȘI AL LIMBII ȘI LITERATURII MATERNE, AL LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE, STUDIUL ISTORIEI ȘI TRADIȚIILOR MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI AL EDUCAȚIEI MUZICALE ÎN LIMBA MATERNĂ aici

Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2012-2013 aici

Scrisoare metodică pentru învățământul preșcolar 2012-2013 aici

Precizări privind organizarea activităţii în anul şcolar 2012-2013 aici

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2012 – 2013 aici

Componența comisiilor metodice aici

Componența comisiilor tehnice aici

Atribuții diriginți aici

Planificarea orelor de dirigenție aici

 

Comisia metodică ”Om și societate” - Lecție deschisă ”Patriotismul și integrarea europeană” - Cultură civică,  clasa a VIII-a E, prof. dr. Ligia Dănilă

 

Comisia metodică a diriginților - responsabil Szakacs Eva - Lecție deschisă ”Eu și colegii mei” - Consiliere și orientare; cls. a V-a C și a V-a D; diriginți: prof. Ioan Radu Zăgrean și prof. Silvia Șanta

 

Comisia metodică ”Limbă și comunicare” - responsabil Szasz Carmen - Lecție deschisă prof. Zăgreanu Radu Ioan - ”Structuri narative"

 

Comisia metodică a educatoarelor ”Program normal”- responsabil Dobrican Maria - activitate Szasz Maria

 

Comisia metodică ”Limbă și comunicare” - responsabil Szasz Carmen - Lecție deschisă prof. Balazs Eva

 

Comisia metodică a diriginților - responsabil Szakacs Eva - Lecție deschisă ”Despre prietenie”; Cls. a VI-a C, prof. dr. Ligia Dănilă

 

 

Activitate metodică la învățători cls III-IV și structuri, responsabil înv. Raveca Moldovan.

Prezentarea proiectelor educaționale pe acest an școlar. Diverse;

 

Comisia metodică a învăţătorilor - cls.I-II+Preg.

Tema activităţii:
Planul managerial, Programul de activitate pentru anul şcolar în curs.
Probleme organizatorice.
A fost o activitate reuşită. Învăţătoarele au manifestat o  bună colaborare şi implicare în realizarea obiectivelor propuse.
Responsabil: înv. Livia Rician

 

 

Comisia - Aria cirriculară ”Consiliere și orientare”; Planificarea anuală și semestrială a activităților; Probleme organizatorice.

 


Tematica ședințelor Consiliului Profesoral 2011-2012 aici

Serviciul pe școală 2011-2012 aici

Comisiile la nivelul școlii pentru anul școlar 2011-2012 aici

Structura anului școlar 2011-2012 aici

Ghidul profesorului debutant aici

 

Activitatea de îndrumare şi control s-a finalizat pentru cadrele didactice de la clasele I- IV cu aprecieri şi cu calificativul FOARTE  BINE.

 

Comisia dirigintilor-Lecție demonstrativă ”Toleranța și intoleranța”; cls. a VII-a C, prof. Văran Floarea

 

06.11.2011 - Comisia metodică a diriginților

 

05.11.2011 - Comisia metodică a învățătorilor cu tema ”Oferta școlii-formarea claselor I și a claselor pregătitoare pentru anul școlar 2012-2013”

 

 

Consiliul Profesoral cu tema ”Ritmicitatea notării si frecvența elevilor” - 2.XI.2011

 

Ședința comisiei metodice a diriginților - 17.10.2011

 

 

Comisia metodică a învățătoarelor - nou - Cabinet metodic al învățătoarelor

 

 


Model CV european aici

Fișa avizare opțional aici

Ghid CDS aici

Plan cadru clasele I-II aici

Plan cadru clasele III-IV aici

Plan cadru clasele V-VIII aici

Serviciul pe școală aici

Continutul portofoliului profesorului aici

Continutul mapei comisiei metodice aici

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (TEZE) în anul şcolar 2010 – 2011 aici


MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC:

Ordin calendar mișcarea personalului didactic 2011 aici

Calendar mișcarea personalului didactic 2011 aici

Ordin Metodologie mișcarea personalului didactic 2011 aici

Metodologie mișcarea personalului didactic 2011 aici

Anexa 1 - Lista programelor titularizare 2011 aici