CDI - Centrul de documentare și informare - responsabil Mureșan Viorica


An școlar 2017-2018

 

 


An școlar 2016-2017

Regulament de ordine interioară CDI în an șc. 2016-2017 aici

Orarul CDI în an șc. 2016-2017 aici

Activități propuse în CDI în an șc. 2016-2017 aici

 

 


An școlar 2015-2016

Regulament de ordine interioară CDI în an șc. 2015-2016 aici

Orarul CDI în an șc. 2015-2016 aici

Activități propuse în CDI în an șc. 2015-2016 aici

 

 


An școlar 2014-2015

Regulament de ordine interioară CDI în an șc. 2014-2015 aici

Orarul CDI în an șc. 2014-2015 aici

Activități propuse în CDI în an șc. 2014-2015 aici

 

 

3. SEARA BIBLIOTECILOR ,,ÎNTRUNIRE DUHOVNICEASCA ȘI CULTURALA ÎN BIBLIOTECA SCOLII"

Organizatori: Muresan Viorica, bibliotecar CDI, prof. dr. Danila Ligia, prof. Santa Silvia, Poenar Silvia, Budisan Laura-Anca
Invitati: preotii Claudiu Zinveliu, Cherhat Adi, Dragos Cristian, Insp. Simona Konradi, bibl.Timaru Maria

 

 

 

 

2. Denumirea activitatii :,,Realizarea unei carti personalizate " Clasa: a V-a D, Prof. Konradi Simona

 

1. Denumirea activitatii :,,Indrumarea elevilor spre lectura " Clasele: a V-a B si C, Prof. Szas Carmen si Zagreanu Ioan  Radu

 


An școlar 2013-2014

Activităle desfășurate în CDI în semestrul I aici

Raport privind organizarea și funcționarea CDI în sem. I an șc. 2013-2014 aici

 

Orarul CDI în an șc. 2013-2014 aici

Desfășurarea activităților în CDI în an șc. 2013-2014 aici

Activități propuse în CDI în an șc. 2013-2014 aici

Regulament de ordine interioară în an șc. 2013-2014 aici

Raport privind organizarea și funcționarea CDI în sem. II an șc. 2012-2013 aici

Raport privind organizarea și funcționarea CDI în an șc. 2012-2013 aici

 

 


An școlar 2012-2013

Raport privind organizarea și funcționarea CDI în sem. I an șc. 2012-2013 aici

Raport privind organizarea și funcționarea bibliotecii în sem. I an șc. 2012-2013 aici

Planificarea activităților pe anul școlar 2012-2013 aici

Plan managerial al CDI pe anul școlar 2012-2013 aici

Activități desfășurate în CDI aici

Regulamentul de ordine interioară aici

 

Raport privind organizarea și funcționarea CDI în sem. II an șc. 2011-2012 aici

 

Inscrierea elevilor clasei a V-a D la CDI

 

Inscrierea elevilor clasei a V-a C la CDI

 

Inscrierea claselor a III-a si a IV-a sectia maghiară la CDI

 

Inscrierea elevilor clasei a II-a B la CDI

 

Inscrierea elevilor clasei a II-a A la CDI

 


An școlar 2011-2012

Raportul de activitate al CDI, semestrul I, an școlar 2011-2012 aici

Regulamentul de ordine interioară în CDI aici

Raportul de activitate al CDI an școlar 2010-2011 aici

Plan Managerial CDI  an școlar 2011-2012 aici

Activități propuse pentru anul școlar 2011-2012 aici

Consiliul de sprijin aici


 

8. Inscrierea elevilor cls. a II-a C la CDI

 

7. Proiect PROLECTURA: ”SPUNE DA LECTURII” - CITESC, DECI EXIST” coordonatori înv. Moldovan Raveca, bibliotecar Rusu Angela Viorica

 

 

 

”Poveste de toamnă” - creații plastice

 

Temă în cadrul proiectului ”Prolectura”; Sursa de inspiratie: poezii de iarnă - lectura suplimentară; autori V. Alecsandri, E. Farago, N. Casian, G. Cosbuc, G. Topârceanu etc.

”Primăvara” inspirată din autorii: O.Cazimir, V.Alecsandri, G.Coșbuc, G.Topârceanu. Temă în cadrul proiectului ”Prolectura” cls.III-A, înv.Raveca Moldovan

 

6. Înscrierea elevilor cls. a III-a C la C.D.I. - Inv. Ola Ioan

 

5. C.D.I. Proiect educational ”Îmbrățișarea lecturii” - Înv. Moldovan Raveca și bibl. Rusu Angela Viorica; clasa a III-a A

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

 

 

”Toamna în versuri și proză” - creatiile elevilor din cls.a III-a A , temă în cadrul proiectului ”Îmbrățișarea lecturii”

”Iarna” în creațiile elevilor din cls. a III-a A, înv. Raveca Moldovan; temă în cadrul proiectului ”Îmbrățișarea lecturii”

Creații de primăvară în cadrul proiectului ”Îmbrățișarea lecturii”; cls. a III-a A, înv. Raveca Moldovan

Finalizarea proiectului ”Îmbrățișarea lecturii” (în CDI) prin editarea volumului de creație literară ”ANOTIMPURII” a elevilor cls. a III-a A an șc. 2011-2012; coord. înv. Raveca Moldovan

 

 

4. Inscrierea elevilor clasei a II-a A la C.D.I.

 

3. Inscrierea elevilor cls. a V-a A si B la CDI - Activitate pedagogiva; Decizii strategice

2. Prima poveste in CDI -Lectura clsele I-A si I-B

1. Înscrierea elevilor clasei a II-a B la CDI