Informații pentru părinți


Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2023-2024

METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2023-2024 aici

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2023-2024 aici

COMISII CJRAE DE EVALUARE A NIVELULUI DEZVOLTĂRII COPIILOR - anul școlar 2023-2024 aici

CERERE DE EVALUARE A COPILULUI PENTRU INSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE   aici


 

Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2021-2022

METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022 aici

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022 aici

OFERTA EDUCAȚIONALĂ pentru anul școlar 2021-2022 aici

 

Înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

Adresa nr. 28.269 din 27.04.2021 a Ministerului Educației, înscrierea și reînscrierea copiilor în învățământul preșcolar aici

Cererea de reînscriere aici


Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2019-2020

METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi calendarului

”Zilele porților deschise” - 26 februarie 2019 - 9 Martie 2019. Vă așteptăm la adresa str. Petru Maior, nr. 8. Persoana de contact: director, prof. înv. primar OLA IOAN

  Secția română Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate Secția maghiară Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate
Clasa Pregătitoare

3

A - Brătan Maria 25 / 24 1

D - Matyas Ildi

20 / 5
B - Seserman Veturia 25 / 25
C - Kerekes Maria 25 / 25
   

 

 

 

COMPONENȚA COMITETULUI  REPREZENTATIV DE PĂRINȚI  PE  ȘCOALĂ

AN ȘCOLAR 2018-2019

 

NR.

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

REPREZENTANT AL CLASEI

RESPONSABILITATEA

1.

Denes Mihaela

 

III C

Președinte

2.

Iuanutiu Narcisa

VIII C

Vicepreședinte - Responsabil cu atragerea resurselor extrabugetare

3.

Kolozsvari Eva

GPN COLDĂU

Vicepreședinte - Responsabil cu modernizarea bazei materiale

4.

Mariasiu Mihai

 

GPP AZ

Casier

5.

Megyesi Claudia

VIII A

Responsabil consiliere si orientare

 

6.

Veres Zoltan

 

GPN SM

Responsabil cu integrarea minoritatilor

7.

Timaru Carmen

 

III B

Responsabil cu relatia profesori –parinti

8.

Beudean Mirela

 

V B

Responsabil cu organizarea festivitatilor

9.

Carlig Anamaria

P B

Responsabil cu org. lectoratelor cu parintii pe teme educationale

Comisii

NR.

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

REPREZENTANT AL CLASEI

RESPONSABILITATEA

1

Boca Adriana

 

VI A

Membru CEAC

2

Rodila Adriana

VII A

Membru Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței și a faptelor de corupție în mediul scolar

3

Zahariuc Eniko

P D

Membru Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

4

Antal Dacian

VIII B

 

Membru Comisia de disciplină elevi

 

 


An școlar 2016-2017

 

COMPONENȚA COMITETULUI  REPREZENTATIV DE PĂRINȚI  PE  ȘCOALĂ

AN ȘCOLAR 2016-2017

 

NR.

CRT

NUMELE SI PRENUMELE

REPREZENTANT AL CLASEI

RESPONSABILITATEA

1.

DENEȘ MIHAELA 

VII C

Președinte

2.

IUANUȚIU NARCISA

VI C

Vicepreședinte - Responsabil cu atragerea resurselor extrabugetare

3.

SANTO KATALIN

I D

Casier - Responsabil cu modernizarea bazei materiale

4.

BAL CECILIA 

VIII A

Responsabil consiliere si orientare

5.

BUDAI TUNDE

VII D

Responsabil cu integrarea minoritatilor

6.

LEAH DELIA

AZ

Responsabil cu relatia profesori –parinti

7.

BEUDEAN MIRELA

III B

Responsabil cu organizarea festivitatilor

8.

DRAGOȘ ELEONORA

P B

Responsabil cu org. lectoratelor cu parintii pe teme educationale

9.

MARIAȘIU MIHAI 

 AZ

Responsabil relatia cu Consiliul Local

 

 

 

 

 

 

 

 


An școlar 2015-2016

 

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR pentru anul școlar 2016-2017

- componența grupelor

 

Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2016-2017

METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017 aici

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017 aici

Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi calendarului aici

”Zilele porților deschise” - 26 februarie 2016. Vă așteptăm la adresa str. Petru Maior, nr. 8. Persoana de contact prof. înv. primar. Lazar Margareta

  Secția română Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate Secția maghiară Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate
Clasa Pregătitoare

4

A - Lazar Margareta 20 / 0 1

D -

20 / 0
B - Rician Livia 20 / 0
C - Cristea Ileana 20 / 0
D - Sfechiș Florica 20 / 0

 

 

CRP (Consiliul Reprezentativ al Părinților)

Presedinte: Denes Mihaela-reprezentant clasele I-IV
Vicepresedinte: Iuanutiu Narcisa-reprezentant clasele V-VIII
Casier: Zahariuc Eniko-reprezentant gradinita
Responsabil consiliere si orientare: Pop Nadia(aVIII-a C)
Responsabil cu integrarea minoritatilor: Becski Eva(VII D VIIIE)
Responsabil cu relatia profesori-parinti: Bodiu Oana(IB)
Responsabil relatia cu Consiliul Local: Mariasiu Mihai (a-IV -a A)
Responsabil cu organizarea festivitatilor: Huciu Cosmina(grupa mare)
Responsabil cu organizarea lectoratelor cu parintii pe teme educationale: Beudean Mirela(a II-a B)

 

 


An școlar 2014-2015

 

REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR pentru anul școlar 2015-2016

- 27 aprilie - 5 mai 2015

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR pentru anul școlar 2015-2016

- 11 mai - 5 iunie 2015

 

Lista copiilor inscriși în clasa pregătitoare - Etapa I

Lista locurilor libere pentru Etapa a II-a

 

Adresa MECS Nr. 29703/16.02.2015 - clarificarea aspectelor referitoare la predarea disciplinei religie în învățământul preuniversitar aici

Informarea părinților/ reprezentanților legali ai acestora că, în situația în care doresc să își exercite dreptul constituțional de a participa la orele de religie conform confesiunii proprii, trebuie să adreseze unității de învățământ o solicitare scrisă.

Părinților/ reprezentanților legali ai elevilor minori, care doresc să își exercite dreptul constituțional de a participa la orele de religie, li se vor pune la dispoziție cereri-tip, conform modelului aflat în Anexa 1 la prezenta adresă. Cererile depuse vor primi numere de înregistrare, conform prevederilor legale.

Termen: 03.03.2015

 

 

Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2015-2016

23 februarie – 13 martie 2015 - Înscrierea și validarea fișei de înscriere se face la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” din str. Petru Maior, nr.8, (școala nouă), zilnic (Luni-Vineri), între orele 8.00-20.00. Persoana de contact este doamna secretară Borsos Eva.

17 februarie – 11 martie 2015 - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se face în direcțiunea Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” din str. Petru Maior, nr.8, (școala nouă), zilnic (Luni-Vineri), între orele 10.00-18.00.

”Zilele porților deschise” - 23 februarie 2015. Vă așteptăm la adresa str. Petru Maior, nr. 8 (școala nouă). 

METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2015-2016 aici

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2015-2016 aici

  Secția română Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate Secția maghiară Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate
Clasa Pregătitoare

3

A - Fodor Eugenia 25 / 24 1

D -

20 / 7
B - Marcu Adina 25 / 24
C - Pop Delia 25 / 24

Pagina dedicată înscrierii în clasa pregătitoare de pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice aici

Pagina dedicată înscrierii în clasa pregătitoare de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud aici

Imagini din sala de clasă:

 

 

 


An școlar 2013-2014


Înscrierea în GRĂDINIȚE pentru anul școlar 2014-2015

Lista copiilor înscriși si locurile rămase libere la program prelungit

Lista copiilor reînscriși si locurile libere la program prelungit

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ESTE: 23.04.2014-16.05.2014

Înscrierea se face la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” din Piața Libertății, nr.19, zilnic (Luni-Vineri), între orele 8.00-16.00. Persoana de contact este doamna secretară Borsos Eva.

 

Perioada de reînscriere (pt. copiii înscriși și care frecventează deja grădinița) 31.03.2014 - 07.04.2014

NOTA M.E.N Nr. 35677/26.03.2014 privind înscrierea și reînscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2014-2015 vezi aici

Procedură operațională pentru ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR vezi aici

 


Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE pentru anul școlar 2014-2015

Proiect - Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2014-2015 aici

Proiect - Metodologia înscrierii în clasa pregătitoare 2014-2015 aici


CRP - Comitetul Reprezentativ al Părinților pe școală aici

Președinții comitetelor de părinți pe clase aici

 

Repartizarea copiilor în grădinițe pentru anul școlar 2013-2014

- grupe program normal

locații: Grupa ed. Reman Ana Maria - Aleea Zorilor, etaj 1

          Grupa ed. Algeorge Catalina - strada Șieului, etaj 1

          Grupa ed. Costin Gabriela - strada Petru Maior, etaj 2

          Grupa ed. Bolog Felicia - strada Petru Maior, etaj 2

 


An școlar 2012-2013

Înscrierea în GRĂDINIȚE pentru anul școlar 2013-2014

Repartizarea copiilor în grădinițe pentru anul școlar 2013-2014  actualizat în 12.07.2013

- grupe program prelungit

- grupe program normal

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ESTE 01.05.2013-14.06.2013

Înscrierea se face la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” din Piața Libertății, nr.19, zilnic (Luni-Vineri), între orele 8.00-16.00. Persoana de contact este doamna secretară Borsos Eva.

NOTA M.E.N Nr. 45037/14.05.2013 privind înscrierea și reînscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2013-2014 vezi aici

Procedură operațională pentru ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR vezi aici

 

Înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE și în clasa a V-a pentru anul școlar 2013-2014

”Zilele porților deschise” - joi și vineri, 4 și 5 aprilie 2013. Vă așteptăm la adresa Petru Maior, nr. 8 (școala nouă).

OMEN 3434/25.03.2013 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014 aici

METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2013-2014 aici

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2013-2014 aici

Principalele elemente cuprinse în Metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014  aici

  Secția română Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate Secția maghiară Învățătoare / Diriginte Locuri / Ocupate
Clasa Pregătitoare

3

A - Moldovan Raveca 24 / 24 1

D - Ola Ioan

20 / 13
B - Blaga Margareta 24 / 25
C - Stezar Camelia 20 / 17
Clasa a V-a 3 A 30 / 1 D - Bajzath Tunde

25 /

B 30 /
C 30 /

Pagina dedicată înscrierii în clasa pregătitoare de pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării aici

Pagina dedicată înscrierii în clasa pregătitoare de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud aici

Imagini din sala de clasă:

 

 


Componența Comitetului Reprezentativ al Părinților (CRP) pe școală aici

Președinții comitetelor de părinți pe clase și grupe aici

 

Începând cu data de 10 septembrie 2012, clasele pregătitoare (2 clase) și clasele I (4 clase) își vor desfășura cursurile în clădirea fostei școli generale ”Liviu Rebreanu” la parter.

Clasele a V-a (2 clase) de la fosta școală ”Liviu Rebreanu” își vor desfășura cursurile în incinta Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” din Piața Libertății, nr. 19

 


An școlar 2011-2012

Programul de înscriere la clasa pregătitoare, respectiv clasa I a copiilor ai căror părinți doresc înscrierea în școala de circumscripție - etapa I de inscriere (perioada 5 - 16 martie 2012) - de luni pănă vineri între orele 8-16 la secretariatul unității.

Mai multe detalii aici

Model de cerere pentru înscriere și datele necesare înscrierii aici


A fost adaugat modulul ce permite parintilor primirea, pe mail, de informatii atunci cand se inregistreaza note noi, absente noi sau mesaje noi.

Configurarea acestui modul se face din contul aferent parintelui, la sectiunea PROFIL pe care o puteti gasi in partea dreapta-sus.
Se utilizeaza butonul EDITARE PROFIL, se completeaza casuta de mail pe care doriti sa primiti instiintarile si se aleg categoriile de instiintari pe care le doriti (note, absente, mesaje).

In functie de optiunile alese, se vor primi mail-uri atunci cand:
- copilul primeste note noi
- copilul inregistreaza absente noi
- parintele primeste mesaje noi in casuta de mesaje NoteInCatalog

Aceasta facilitate este pusa la dispozitie gratuit pentru toti utilizatorii NoteInCatalog.
In scurt timp, NoteInCatalog va transmite si informatii prin SMS utilizatorilor interesati de aceasta facilitate.

 

Structura anului școlar 2011-2012 aici

Comitetele de părinți pe clase și pe școală aici

Metodologia Evaluare Națională 2012 clasa a VIII-a este valabilă cea din anul 2011. O gasiti mai jos.

Regulamentul de Ordine Interioară al Șc. Gen. ”Grigore Silași” Beclean VALABIL AN ȘCOLAR 2011-2012 AICI

Graficul de întâlnire a Comitetului Reprezentativ al Părinților (CRP) pe școală aici

Planificarea tezelor pe Sem. I, an școlar 2011-2012 aici