Viziunea Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean


ȘCOALA NOASTRĂ să rămână o şcoală de tradiţie în slujba comunităţii, orientată spre calitatea actului educaţional, în concordanţă cu normele europene. Idealul nostru educaţional îl reprezintă dezvoltarea liberă, deplină şi armonioasă, formarea elevilor noștri ca personalităţi autonome şi creative, apţi pentru performață individuală și colectivă, o dezvoltare profesională a cadrelor didactice, într-o societate dinamică, competitivă, supusă unor transformări continue. 

        

Misiunea Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean


      MISIUNEA NOASTRĂ este aceea de a oferi elevilor noștri oportunităţile educaţionale şi de formare, la standardele de calitate aşteptate, asigurându-le egalitatea şanselor în dezvoltarea propriei personalități şi formarea pentru învăţare, pe parcursul întregii vieţi, pentru a deveni cetăţeni activi, conştienţi de propria identitate în contextul local, national și European.

            De asemenea, nu îmbrățisăm ideea de școală segregată, promovăm ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii. 

 

Motto-ul Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean


            9 ne pasă!

 

Sigla Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean


 

 

 

 

 

 

 

 

Imnul Școlii Gimnaziale ”Grigore Silași” Beclean


Versuri aici